.

 

Przepraszamy, trwają prace konserwacyjne.

Jednocześnie zapraszamy na naszą stronę na

Booking.com/pensjonatnadbankiem

lub

kontaktu pod nr tel. 663-774-624

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”,

Dariusz Walczak "Jantar",

 

Wzrost atrakcyjności regionu poprzez rozszerzenie oferty noclegowej i poprawę jakości świadczonych usług turystycznych przez firmę JANTAR w Wiśle.

 

Kwota dofinansowania           -   199.980 zł                Kwota całkowitych wydatków -   409.995,90 zł

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”,

 „Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.